Nhà
×

bazan
bazan
ADD
Compare

bazan định nghĩa

Add ⊕
1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
bazan là một phun trào đá lửa thường được hình thành bởi sự lạnh nhanh chóng của dung nham bazan tiếp xúc tại hoặc rất gần bề mặt của trái đất
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
Ai Cập
1.2.2 người khám phá
georgius Agricola
1.3 ngữ nguyên học
từ basaltes cuối Latin (biến thể của basanites), đá rất cứng, được nhập khẩu từ basanites greek cổ
1.4 lớp học
đá lửa
1.4.1 sub-class
đá bền, đá có độ cứng trung bình
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
núi lửa
1.6 thể loại khác
đá hạt mịn, đá đục
Let Others Know
×