Nhà
×

đá granit màu xanh
đá granit màu xanh
ADD
Compare

đá granit màu xanh định nghĩa

1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
đá granit màu xanh là một loại đá lửa và một loạt các larvikite, đáng chú ý cho sự có mặt của các tinh thể màu xanh thu nhỏ kích thước của fenspat
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
không xác định
1.2.2 người khám phá
không xác định
1.3 ngữ nguyên học
từ màu sắc của đá, màu xanh
1.4 lớp học
đá lửa
1.4.1 sub-class
đá bền, đá có độ cứng trung bình
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
núi lửa
1.6 thể loại khác
đá hạt mịn, đá đục
Let Others Know
×