Nhà
×

charnockite
charnockite
ADD
Compare

charnockite định nghĩa

Add ⊕
1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
charnockite là một loạt các đá granit có chứa các khoáng chất như orthopyroxen, thạch anh, và fenspat
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
tamil Nadu, Ấn Độ
1.2.2 người khám phá
thứ holland
1.3 ngữ nguyên học
từ Charnock công việc, một administtrator của công ty Ấn Độ đông
1.4 lớp học
đá lửa
1.4.1 sub-class
đá bền, hard rock
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
thuộc về giàu có
1.6 thể loại khác
đá hạt thô, đá đục
Let Others Know
×