Dom
×

Kreda
Kreda
ADD
Compare

Formacja z Kreda

Add ⊕
1 Formacja
1.1 formacja
kreda jest utworzony z wapna mułu, który gromadzi się na dnie morza, który następnie przekształca się w skale procesów geologicznych.
1.2 Kompozycja
1.2.1 Zawartość minerałów
kalcyt, glina, minerały ilaste, kwarc, piasek
1.2.2 compound zawartość
Ca, NaCl, CaO
1.3 Transformacja
1.3.1 metamorfizm
Nie
1.3.2 Rodzaje metamorfizmu
nie dotyczy
1.3.3 Zwietrzenie
Tak
1.3.4 Rodzaje wietrzenia
wietrzenie biologiczne, wietrzenie chemiczne
1.3.5 Erozja
Tak
1.3.6 Rodzaje erozji
erozji chemicznej, erozja wybrzeża, erozja wodna
Let Others Know
×