Dom
×

Granulit
Granulit
ADD
Compare

Formacja z Granulit

Add ⊕
1 Formacja
1.1 formacja
granulit jest drobnoziarnisty granulowany skał metamorficznych, w którym główne minerały składowe są skalenie i kwarc i formy w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia.
1.2 Kompozycja
1.2.1 Zawartość minerałów
amfibol, biotyt, skaleń, hornblade, miki, muskowit lub illit, plagioklaz, kwarc
1.2.2 compound zawartość
tlenek glinu, CaO, dwutlenek węgla, Tlenek żelaza (III), FeO, tlenek potasu, MgO, MnO, tlenku sodu, pięciotlenek fosforu, dwutlenek siarki, dwutlenek tytanu
1.3 Transformacja
1.3.1 metamorfizm
Nie
1.3.2 Rodzaje metamorfizmu
nie dotyczy
1.3.3 Zwietrzenie
Tak
1.3.4 Rodzaje wietrzenia
wietrzenie biologiczne, wietrzenie chemiczne
1.3.5 Erozja
Tak
1.3.6 Rodzaje erozji
erozji chemicznej, erozja wodna, erozja wietrzna
Let Others Know
×