Dom
×

Adakite
Adakite
ADD
Compare

Formacja z Adakite

Add ⊕
1 Formacja
1.1 formacja
adakite skały powstają gdy uwodnione płyny są uwalniane z minerałów, które rozkładają się w metamorfozie bazaltu i wzrosnąć do płaszcza ich wszczęcia częściowego stopienia.
1.2 Kompozycja
1.2.1 Zawartość minerałów
oliwinu, plagioklaz, piroksen
1.2.2 compound zawartość
tlenek glinu, MgO, dwutlenek krzemu
1.3 Transformacja
1.3.1 metamorfizm
Tak
1.3.2 Rodzaje metamorfizmu
cataclastic metamorfizm, kontakt metamorfizm, wpływ metamorfizmu, metamorfizmu regionalnego
1.3.3 Zwietrzenie
Tak
1.3.4 Rodzaje wietrzenia
wietrzenie chemiczne, wietrzenie mechaniczne
1.3.5 Erozja
Tak
1.3.6 Rodzaje erozji
erozja wybrzeża, erozja morska, erozja wodna
Let Others Know
×