Dom
×

scoria
scoria
ADD
Compare

Formacja z scoria

Add ⊕
1 Formacja
1.1 formacja
Formy scoria kiedy magma zawierający ogromną ilość rozpuszczonych przepływów gazu z wulkanu podczas erupcji.
1.2 Kompozycja
1.2.1 Zawartość minerałów
apatyt, biotyt, kalcyt, skaleń, krwawień, hornblade, ilmenitu, magnetyt, oliwinu, piroksen, kwarc, krzemionka
1.2.2 compound zawartość
Ca, NaCl
1.3 Transformacja
1.3.1 metamorfizm
Tak
1.3.2 Rodzaje metamorfizmu
Pogrzeb metamorfizm, cataclastic metamorfizm, kontakt metamorfizm
1.3.3 Zwietrzenie
Tak
1.3.4 Rodzaje wietrzenia
wietrzenie biologiczne, wietrzenie chemiczne, wietrzenie mechaniczne
1.3.5 Erozja
Tak
1.3.6 Rodzaje erozji
erozji chemicznej, erozja wybrzeża, lodowiec erozji
Let Others Know
×