Dom
×

perydotyt
perydotyt
ADD
Compare

Formacja z perydotyt

Add ⊕
1 Formacja
1.1 formacja
perydotytach może być utworzony z dwóch sposobów: a płaszcz skały powstające podczas odkładania i różnicowania się na ziemi lub jako skumulowaną skał utworzonych przez wytrącenie oliwinu i pyroxenes z bazaltowych magmy.
1.2 Kompozycja
1.2.1 Zawartość minerałów
amfibol, chromite, granat, magnez, oliwinu, flogopit, plagioklaz, piroksen
1.2.2 compound zawartość
Ca, Fe, Mg, potas, dwutlenek krzemu, sód, dwutlenek tytanu
1.3 Transformacja
1.3.1 metamorfizm
Tak
1.3.2 Rodzaje metamorfizmu
Pogrzeb metamorfizm, cataclastic metamorfizm, kontakt metamorfizm, hydrotermalne metamorfizm, wpływ metamorfizmu, metamorfizmu regionalnego
1.3.3 Zwietrzenie
Tak
1.3.4 Rodzaje wietrzenia
wietrzenie biologiczne, wietrzenie chemiczne, wietrzenie mechaniczne
1.3.5 Erozja
Tak
1.3.6 Rodzaje erozji
erozji chemicznej
Let Others Know
×