Dom
×

eklogit
eklogit
ADD
Compare

Formacja z eklogit

Add ⊕
1 Formacja
1.1 formacja
Formy eklogit z metamorfizmu wysokociśnieniowej maficznych skał magmowych głównie bazaltu lub gabro ponieważ pogrąża płaszcza w strefie subdukcji.
1.2 Kompozycja
1.2.1 Zawartość minerałów
amfibol, coezyt, korundu, dolomit, granat, cyjanit, lawsonit, paragonit, phengite, piroksen, kwarc, rutyl, Zoisite
1.2.2 compound zawartość
tlenek glinu, NaCl, CaO, dwutlenek węgla, Tlenek żelaza (III), węglan magnezu, MgO, tlenku sodu, potas, sód
1.3 Transformacja
1.3.1 metamorfizm
Nie
1.3.2 Rodzaje metamorfizmu
nie dotyczy
1.3.3 Zwietrzenie
Tak
1.3.4 Rodzaje wietrzenia
wietrzenie mechaniczne
1.3.5 Erozja
Tak
1.3.6 Rodzaje erozji
erozji chemicznej, erozja morska