होम
×

बेसाल्ट
बेसाल्ट
ADD
Compare

बेसाल्ट वापर

1 वापर
1.1 आर्किटेक्चर
1.1.1 आतील वापर
जमीनच्या फरशा, घरे, हॉटेल्स, स्वयंपाकघर
1.1.2 बाहय वापर
इमारत दगड म्हणून, मोकळा दगड, बाग सजावट, कार्यालय इमारती
1.1.3 इतर आर्किटेक्चरल वापर
दडपण्यात, वेटस्टोन्स
1.2 उद्योग
1.2.1 बांधकाम उद्योग
आरोहेड्स, आकारमान स्टोन म्हणून, फरसबंदी दगड, कटिंग साधन, रेल ट्रॅक स्थैर्य, रोडस्टोन
1.2.2 वैद्यकीय उद्योग
आता पर्यंत वापरले नाही
1.3 पुरातन वास्तू वापर
कृत्रिमता, स्मारके
1.4 इतर वापर
1.4.1 व्यावसायिक वापर
तेल आणि गॅस जलाशय, स्मरणार्थ गोळ्या, कलाकृती निर्माण करिता, मत्स्यालय मध्ये वापरले जाते
Let Others Know
×