Nhà
×

ADD
Compare

so sánh đá biến chất

Nhà

Thể loại

bảo trì


hóa thạchđộ xốp


minh bạch

Đặt bởi:


SortBy:


Lọc
Đặt bởi
SortBy
100+ So sánh (s) được tìm thấy
đá
cường độ nén
nhiệt dung riêng

310,00 n / mm 2
310,00 n / mm 2
0,95 kj / kg k
0,95 kj / kg k

250,00 n / mm 2
310,00 n / mm 2
0,92 kj / kg k
0,95 kj / kg k

225,00 n / mm 2
310,00 n / mm 2
0,88 kj / kg k
0,95 kj / kg k

200,00 n / mm 2
310,00 n / mm 2
0,92 kj / kg k
0,95 kj / kg k

175,00 n / mm 2
310,00 n / mm 2
0,14 kj / kg k
0,95 kj / kg k

125,00 n / mm 2
310,00 n / mm 2
Không có sẵn
0,95 kj / kg k

115,00 n / mm 2
310,00 n / mm 2
0,75 kj / kg k
0,95 kj / kg k

115,00 n / mm 2
310,00 n / mm 2
0,88 kj / kg k
0,95 kj / kg k

60,00 n / mm 2
310,00 n / mm 2
0,92 kj / kg k
0,95 kj / kg k

30,00 n / mm 2
310,00 n / mm 2
0,76 kj / kg k
0,95 kj / kg k
          of 65          
    
Let Others Know
×